Object structure
Title:

Problem interdyscyplinarności w kontekście medycyny i jej historii– refleksje metodologiczne

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Tambor, Paweł

Keywords:

medycyna ; nauka interdyscyplinarna ; filozofia medycyny ; medicine ; interdisciplinary science ; philosophy of medicine

Abstract:

Artykuł podejmuje problem interdyscyplinarności w kontekście medycyny i jej historii. Prezentowana jest współczesna dyskusja na temat interdyscyplinarności obejmująca jej naturę w odróżnieniu od ujęć wielodyscyplinowych i transdyscyplinowych oraz wybrane typologie. Przyjęta w pracy koncepcja interdyscyplinarności zakłada monodyscyplinarność, czyli uznanie autonomii metodologicznej dyscyplin naukowych. Wskazuje się jednak na obszary wiedzy, które są interdyscyplinarne w tym sensie, że są miejscem integracji odrębnych dziedzin, co doprowadza do uformowania się nowych dyscyplin takich jak astrofizyka czy fizyka medyczna. Medycyna jest interdyscyplinarna w sensie metodologicznym i integrującym. Kontekstualnie interdyscyplinarne są jej metanauki takie jak historia, filozofia czy ekonomia medycyny.
The paper deals with the problem of interdisciplinarity in science with respect to medicine. We present the very nature of interdisciplinarity as well as its selected typologies, as compared to multidisciplinary and transdisciplinary approaches. It is assumed that properly understood interdisciplinarity entails methodological autonomy of disciplines (monodisciplinarity). However, it can be shown that specific fields of human knowledge are interdisciplinary in the very sense, that they integrate selected disciplines in order to form new autonomous disciplines as astrophysics or medical physics. That is the case of medicine. It is interdisciplinary in the methodological and integrating sense. Contextually interdisciplinary are its metasciences, such as history, philosophy or economy of medicine.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 13-29

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4471

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: