Title:

Zaburzenia barwnikowe skóry – przyczyny, leczenie i profilaktyka

Creator:

Michalak, Monika ; Kucharczyk, Monika ; Słowik-Rylska, Małgorzata ; Kręcisz, Beata

Keywords:

hipopigmentacje ; melanogeneza ; melanina ; środki depigmentujące ; peeling chemiczny ; mikrodermabrazja ; laseroterapia ; krioterapia ; fotoprotekcja ; hyperpigmentation ; hypopigmentation ; melanogenesis ; melanin ; depigmenting agents ; chemical peeling ; microdermabrasion ; laser therapy ; cryotherapy ; photoprotection

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

Zaburzenia barwnikowe skóry są dość powszechnie występującym problemem dermatologiczno-kosmetycznym związanym ze zmniejszonym (hipopigmentacje) lub zwiększonym (hiperpigmentacje) poziomem pigmentu w skórze. Wyjaśnienie i zrozumienie podłoża pigmentacji skóry oraz złożonych procesów melanogenezy wpływających na powstawanie zaburzeń pigmentacyjnych ułatwia dobór skutecznych metod leczenia, ale także umożliwia poszukiwanie coraz to nowych substancji regulujących procesy zabarwienia skóry oraz inicjuje rozwój potencjalnych strategii terapeutycznych. Uzyskanie zadowalających efektów terapii oraz estetycznego wyglądu skóry z zaburzeniami pigmentacji wymaga odpowiedniego postępowania. Wśród najpopularniejszych metod redukcji przebarwień wymienia się miejscowe środki depigmentujące, zabiegi kosmetologiczne oraz z zakresu dermatologii estetycznej połączone z fotoprotekcją, której istotne dopełnienie stanowią antyoksydanty, chroniące skórę przed wolnymi rodnikami oraz negatywnymi skutkami działania promieniowania UV. Dostępne metody terapii dają szerokie spektrum działania w usuwaniu lub redukcji hiperpigmentacji, w tym melasmy, przebarwień pozapalnych czy plam soczewicowatych. Na skuteczność leczenia wpływa m.in. właściwa analiza stanu skóry, indywidualnie zaplanowana terapia, która często wymaga skojarzenia kilku metod, w tym chemicznych, mechanicznych, fizycznych, oraz dobra współpraca z pacjentem. Pigmentation disorders of the skin are quite common dermatological and cosmetic problems related to decreased (hypopigmentation) or increased (hyperpigmentation) levels of pigment in the skin. Explanation and understanding of the basis of skin pigmentation and the complex processes of melanogenesis influencing the formation of skin pigmentation disorders facilitates the selection of effective methods of treatment, but also enables the search for new substances regulating the skin color processes and initiates the development of potential therapeutic strategies. Appropriate treatment is required to obtain satisfactory results, especially the aesthetic appearance of the skin with pigmentation disorders. The most popular methods of reducing discoloration include topical depigmenting agents, cosmetology and aesthetic dermatology treatments combined with photoprotection, which is significantly complemented by antioxidants, and protecting the skin against free radicals and the negative effects of the sun. The available methods of therapy provide a wide spectrum of action in removing or reducing hyperpigmentation, including melasma, as well as post-inflammatory hyperpigmentation or lentigines. The effectiveness of treatment is influenced, among others, by proper analysis of the skin condition and individually planned therapy, which often requires a combination of several techniques, including chemical, mechanical and physical methods, as well as good cooperation with the patient.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

160 s.

ISBN:

978-83-7133-932-5

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4447

Language:

polski

Type:

księgarnia Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

×

Citation

Citation style: