Title:

Polski system medialny w procesie zmian. T. 1

Contributor:

Kępa-Mętrak, Jolanta. Red. ; Ciszek, Przemysław. Red.

Keywords:

media ; system medialny ; prasa ; radio ; film ; internet ; zawód dziennikarza ; Twitter ; Facebook ; YouTube ; patocelebryci ; Trójka ; konwergencja ; komunikacja ; social media ; gry ; mowa nienawiści ; język mediów ; wolność mediów ; informacja ; cyberprzestrzeń ; Child Alert ; regionalizm 2.0 ; przemoc ; społeczna odpowiedzialność ; dziennikarstwo sportowe ; Kościół katolicki ; media studenckie ; samorząd lokalny ; media system ; press ; journalism as a profession ; negative influencers ; convergence ; communication ; games ; hate speech ; media language ; freedom of media ; information ; cyberspace ; regionalism 2.0 ; violence ; social responsibility ; sports journalism ; catholic church ; student media ; local authorities

Abstract:

Polski system medialny w procesie zmian to wieloautorska monografia ujmująca zagadnienia dotyczące współczesnych mediów i zjawisk z nimi związanych, takich jak kryzys mediów papierowych czy funkcjonowanie radia w internecie. Autorzy w artykułach szukają odpowiedzi na pytania o wpływ nowych technologii na system medialny, o przeobrażenia zachodzące w prasie, radiu i telewizji, o rolę mediów społecznościowych w polityce i w kształtowaniu opinii publicznej. Publikacja składa się z trzech części: Media stare i nowe, Nadawcy i ich przekazy oraz Komunikowanie w nowym stylu. Część pierwsza skupia się na samych mediach – starych, czyli prasie, radiu, filmie, oraz nowych, rozwijających się dzięki internetowi mediach społecznościowych. Polski system medialny dotyka także kwestii roli mediów w sytuacjach kryzysowych oraz zawodu dziennikarskiego, profesjonalizmu twórców, kontentu mediów (część druga). W dysertacji na temat nowoczesnych mediów nie mogło zabraknąć rozważań o portalach: Facebooku, Twitterze i YouTubie, a także takich nowych zawodach, jak influencer i youtuber. W części trzeciej pojawiły się również zagadnienia popularności tzw. patocelebrytów, gier wideo, kanałów sportowych. Zbiór zamyka podrozdział przedstawiający proces uruchamiania i działania Child Alert – systemu medialnego mającego na celu odszukanie zaginionego dziecka. The Polish media system in the process of transformation is a multi-author monograph focusing on contemporary media and related topics, including the crisis of print media and the function of internet radio. The authors of these articles assess the influence of new technologies on the media system, transformations in the press, radio and television, and analyse the role of social media in politics and shaping public opinion. The publication consists of three parts: Old and new media, Broadcasters and their messages and New style communication. Part One focuses on media itself – old media (press, radio and film) and new media (social media), which has developed due to the internet. The Polish media system also addresses issues such as media in crisis situations, journalism as a profession, the professionalism of creators, and media content (Part Two). No study of contemporary media could go without discussion of platforms like Facebook, Twitter and YouTube, as well as new professions like ‘influencer’ and ‘YouTuber’. Part Three examines the popularity of negative influencers, video games and sports channels. The collection of articles ends with a subsection on the processes of activating and operating Child Alert – a media system whose purpose is to recover missing children.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

374 s.

ISBN:

978-83-7133-925-7

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4436

Language:

polski

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: