Object structure
Title:

Plagi na muzułmanów? Kwestia epidemii w Chronografii Teofanesa Wyznawcy w relacjach dotyczących kalifatu i jego poddanych

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Cecota, Błażej

Keywords:

Teofanes Wyznawca ; historiografia bizantyńska ; Chronografia ; stosunki arabsko-bizantyńskie ; epidemiologia ; epidemie ; pandemie ; choroby zakaźne

Abstract:

Praca dotyczy zachowanych w Chronografii Teofanesa Wyznawcy opisów epidemii w krajach pozostających pod władzą muzułmańską. Według autora, o ile najsłynniejszy teofanesowy opis plagi z czasów Konstantyna V, mającej miejsce w stolicy cesarstwa, zawierał faktycznie odwołania do kwestii nadprzy¬rodzonych, podobnie jak niektóre z opisów trzęsień ziemi wydawały się być zgodnie z logiką źródła „zapowiedzią” niekorzystnych wydarzeń politycznych, to relacje dotyczące pandemii na terenach syryjskich i mezopotamskich, podle-głych władzy kalifów, nie wydają się spełniać w narracji Chronografii którejkol¬wiek z tych ról. Teofanes nie traktował ich (a na pewno nie wyraził tegoż expli¬cite) jako szczególnego działania Boga wymierzonego przeciwko niewiernym, tak jak czynił na przykład w kontekście „wyjątkowych” burz morskich podczas oblężeń Konstantynopola, które doprowadziły do zniszczenia floty arabskiej.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 29-45

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4428

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: