Object structure
Title:

Powstanie, rozwój i rozprzestrzenianie się wczesnych machin miotających w erze przedhellenistycznej

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Suszczenia, Paweł

Keywords:

starożytna inżynieria ; machiny miotające ; gastrafetes ; Biton z Pergamonu ; Filon z Bizancjum

Abstract:

W tekście omówiony zostaje przejaw starożytnej inżynierii, jakim były ma¬chiny miotające w ich wczesnym stadium istnienia. Przedmiot badań był szcze¬gółowo opisywany przez starożytnych teoretyków inżynierii wojskowej, jednak szczegółów tych częstokroć brakuje w dziełach starożytnych historyków, toteż wyzwanie stanowi wysnucie najbardziej prawdopodobnych dróg rozprzestrze¬niania się i rozwoju tychże konstrukcji. Poprzez zestawienie ze sobą informacji z obu grup źródeł, jak i z zachowanych świadectw materialnych, podjęta została próba zidentyfikowania machin miotających wzmiankowanych w ówczesnych źródłach, jak i oszacowania najbardziej prawdopodobnych scenariuszy znale-zienia się ich w danym miejscu i czasie.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 9-27

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4427

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: