Object structure
Title:

Nowe źródło do dziejów polskich organizacji młodzieżowych w pierwszej połowie XX wieku – Pamiętniki Tomasza Piskorskiego (1898–1940)

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Waingertner, Przemysław

Keywords:

historia Polski w XX w. ; polskie organizacje młodzieżowe ; Tomasz Piskorski (1898–1940) ; History of Poland in the 20th century ; Polish youth organizations

Abstract:

Tomasz Piskorski był jedną z najważniejszych postaci, które kształtowały polski ruch młodzieżowy w pierwszej połowie XX w. Pod zaborami należał do czołowych postaci Organizacji Młodzieży Narodowej, Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i polskiego skautingu. W Drugiej Rzeczypospolitej działał w ruchu studenckim jako jeden z liderów „Zetu” akademickiego i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Należał do inicjatorów utworzenia Związku Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej (później – Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej). Znalazł się w gronie przywódców Związku Harcerstwa Polskiego. Był także kronikarzem dziejów ruchu zetowego i polskiego harcerstwa. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Wzięty do niewoli przez Sowietów, został osadzony w obozie w Starobielsku i zamordowany w kwietniu 1940 r. Od 1915 r. Tomasz Piskorski prowadził pamiętniki, stanowiące relację z jego działalności w polskim ruchu studenckim, skautingu i harcerstwie. W trakcie powstania warszawskiego ich większa część została zniszczona. Ocalone zapiski (około 3700 stron rękopisu) zostały odnalezione dopiero kilka lat temu przez potomków Piskorskiego. Obecnie są przygotowywane do opublikowania przez wnuka Piskorskiego, Tomasza Chlebowskiego, który ich oryginały przekazał Archiwum Akt Nowych. T. Piskorski was one of the most important figures that shaped the Polish youth movement in the first half of the 20th century. Under the partitions he belonged to the leading figures of the National Youth Organization, the Polish Youth Union “Zet” and scouting. In the Second Republic he worked in the student movement as one of the leaders of the academic “Zet” and the Union of Polish Democratic Youth. He was one of the initiators of the creation of the Association of Seniors of the National Youth Organization (later – the Association of Seniors of the National Youth Organization and the Union of Polish Democratic Youth). He was among the leaders of the Polish Scouting Association. He was also a chronicler of the history of the “Zet” and scouting. After the outbreak of WW II, he participated in the September campaign. Taken captive by the Soviets, he was imprisoned in a camp in Starobielsk and murdered in April 1940. Since 1915, Piskorski has kept diaries, which are a report on his activities in the Polish student movement and scouting. During the Warsaw Uprising, most of them were destroyed. The saved notes (about 3700 p.) were found only a few years ago by the descendants of Piskorski. They are currently being prepared for publication by Piskorski’s grandson, Tomasz Chlebowski, who donated the originals to the Archiwum Akt Nowych.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 457-468

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4418

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: