Object structure
Title:

Opis kościoła parafialnego w Brzegach z 1884 roku

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Karkocha, Małgorzata

Keywords:

Brzegi ; kościół parafialny ; edycja źródłowa ; 1884 r. ; parish church ; source edition

Abstract:

Brzegi to niewielka miejscowość w powiecie jędrzejowskim, leżąca nad rzeką Nidą. Znajduje się tak murowany kościół parafialny pw. św. Mikołaja, wzniesiony w 1864 r. według projektu Henryka Marconiego, zniszczony w czasie groźnego pożaru w 1954 r. i odbudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z dawnego wyposażenia zachował się m.in. barokowy ołtarz główny i łaskami słynący wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, uratowany przez parafian z płonącej świątyni. Przykościelna murowana dzwonnica pochodzi z 1883 r. Publikowany dokument został sporządzony w 1884 r. przez miejscowego proboszcza, ks. Romana Płoszczyckiego. Przedstawia wygląd i stan kościoła parafialnego, jak również pozostałych zabudowań kościelnych (plebania, dzwonnica, organistówka). O wartości tego źródła świadczy niewątpliwie jego bogata warstwa informacyjna, przy czym wiele z opisanych w nim zabytków nie przetrwało do naszych czasów: padły łupem austriackich władz okupacyjnych (dzwony) bądź zostały strawione przez ogień (elementy wyposażenia). Brzegi is a small village in the Jędrzejów poviat on the Nida River. It is located there a stone-built parish church under name of St. Nicholas, erected in 1864 according to the design by Henryk Marconi, destroyed during a blaze in 1954 and rebuilt in the 60s of the last century. From the old equipment preserved, among others, a baroque high altar and a miraculous image of Our Lady of the Scapular, rescued by parishioners from the burning temple. The stone bell tower next to church was built in 1883. The published document has been draw up in 1884 by a local priest Roman Płoszczycki. It presents the appearance and condition of the parish church, as well as other church buildings (a clergy house, a belfry, an organist’s house). The value of this source is undoubtedly evidenced by its rich information layer, and many of the monuments described in it have not survived to our times: they fell prey to the Austrian occupation authorities (the bells) or were destroyed by fire (the equipment elements).

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 441-455

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4417

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: