Object structure
Title:

Anthimus the dietician

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Kokoszko, Maciej

Keywords:

history of ancient and Byzantine culinary art ; history of ancient and Byzantine medicine ; Anthimus ; De observatione ciborum ; historia kuchni antycznej i bizantyńskiej ; historia medycyny antycznej i bizantyńskiej ; Antimus ; Antym

Abstract:

The present study analyses the fragment reading …in dulci piper habentem, parum cariofilum et gingiber, costo et spicanardi vel folio, being part of Chapter 13 of De observatione ciborum, penned by a Byzantine physician Anthimus at the beginning of the 6th c. AD. The author of the article tries to reconstruct (on the basis of topical culinary, agronomic and encyclopaedic literature of Antiquity and Byzantium) the technology employed in preparing the delicacy, and its full list of ingredients (claiming that the term folium in the recipe denotes tejpat, i.e. Cinnamomum tamala [Buch.-Ham.] T. Nees & Eberm, and not spikenard). The research leads to the conclusion that Anthimus’ literary advice is based on his profound medical competence. Dietetyk AntimusNiniejsze studium analizuje fragment brzmiący: …in dulci piper habentem, parum cariofilum et gingiber, costo et spicanardi vel folio, który stanowi część rozdziału 13 traktatu De observatione ciborum. Został on napisany przez bizantyńskiego lekarza Antimusa/Antyma na początku VI w. n.e. Autor artykułu podjął próbę rekonstrukcji technologii przygotowania dania opisywanego przez bizantyńskiego dietetyka oraz uzupełnienia listy ingrediencji zalecanych w celu przygotowania potrawy (stawiając hipotezę, że użyty w przepisie termin folium oznacza tejpat, tzn. Cinnamomum tamala [Buch.-Ham.] T. Nees & Eberm, a nie nard). Czyni to na podstawie wybranej literatury kulinarnej, medycznej i encyklopedycznej powstałej w okresie antyku i Bizancjum. Badania doprowadzają także do konkluzji, że rady Antimusa zawarte w jego dziele oparte zostały na jego głębokiej kompetencji w zakresie wiedzy medycznej.Słowa kluczowe: historia kuchni antycznej i bizantyńskiej, historia medycyny antycznej i bizantyńskiej, Antimus, Antym, De observatione ciborum.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

11-37

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4400

Language:

angielski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: