Title:

Polskie dziennikarki na emigracji w XX i XXI wieku

Creator:

Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta

Keywords:

emigracja ; media ; XX-XXI w. ; polskie dziennikarki ; Kossowska, Stefania (1909-2003) ; Maria Danilewicz-Zielińska ; Krystyna Cywińska ; Regina Wasiak-Taylor ; Katarzyna Bzowska-Budd ; Teresa Bazarnik-Małkiewicz

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

Książka ukazuje wkład polskich dziennikarek w budowanie przestrzeni kulturalnej rodaków na emigracji. Od czasów wybuchu II wojny światowej do dziś było ich kilkadziesiąt, a każda fala emigracji zapisała się kilkoma nazwiskami wartymi odnotowania i upamiętnienia. Z pokolenia „niezłomnych” niewątpliwie są to: Stefania Kossowska, Maria Danilewicz-Zielińska i Krystyna Cywińska. Z pokolenia emigracji lat 80. XX wieku, czyli „solidarnościowej”: Regina Wasiak-Taylor, Katarzyna Bzowska-Budd, Anna Witek, Anna Wołek, Krystyna Rees i Teresa Bazarnik. Najtrudniejsze do identyfikacji są polskie dziennikarki poakcesyjne, czyli te przybyłe do Wielkiej Brytanii po maju 2004 roku. Do opracowania ich szerokiej działalności społecznej – nie tylko dziennikarskiej czy naukowej i literackiej – posłużyły przede wszystkim wywiady, wielokrotne spotkania towarzyskie w różnych okolicznościach i przy rozmaitych okazjach, w tym podczas międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, odbyte w ciągu kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przydatna była także jakościowa analiza zawartości emigracyjnych periodyków, w których zamieszczają swoje artykuły.Wszystkie opisane postacie łączy jedno – ofiarna działalność na rzecz polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii lub w pozostałych części świata. Poprzez łamy prasowe oraz portale społecznościowe czy inne platformy sieciowe, wypowiadały się na różne ważne zagadnienia nurtujące Polaków w nowych krajach osiedlenia na przestrzeni wielu dekad. Poza tym wszystkie uczestniczyły i czynią to nadal w przedsięwzięciach pozaredakcyjnych, które wpisują się w szeroko pojmowaną działalność społeczno-kulturalną polskich emigrantów w krajach osiedlenia. The book shows the contribution of Polish female journalists to building the cultural space of compatriots in. Each wave of emigration distinguished itself with only a few names worth noting and commemorating. From the so-called "steadfast” generation they were undoubtedly: Stefania Kossowska, Maria Danilewicz-Zielińska and Krystyna Cywińska. From the 1980s generation, also called the "solidarity" emigration they were: Regina Wasiak-Taylor, Katarzyna Bzowska-Budd, Anna Witek, Anna Wołek, Krystyna Rees and Teresa Bazarnik Małkiewicz. Polish female journalists which are the most difficult to identify, are the ones from the post-accession era, i.e. those who arrived in Great Britain after May 2004. To study their wide social activities – not only journalistic or scientific and literary – the author used interviews, and numerous social gatherings in different circumstances and on various occasions, including international scientific conferences organized by the Polish University in Exile in London. Moreover, the book contains conclusions from a qualitative analysis of the content of émigré periodicals, in which they published their articles.All the characters described in the book have one common trait – dedicated work for the Polish diaspora in Great Britain or in other countries. Over many decades, through press releases, social networking sites or other internet platforms, they spoke on various important issues concerning Poles in their new settlement countries. In addition, they all participated, and continue to do so, in non-editorial activities which are part of the broadly understood socio-cultural activity of Polish emigrants in their settlement countries.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

304 s.

ISBN:

978-83-7133-924-0

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4397

Language:

polski

Type:

link do księgarni Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

×

Citation

Citation style: