Object structure
Title:

Baśnioterapia jako nowatorska forma prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Kubiak, Monika

Keywords:

terapia logopedyczna ; baśń ; baśnioterapia ; wiek przedszkolny

Abstract:

Artykuł prezentuje nowatorską formę prowadzenia zajęć logopedycznych z wykorzystaniem baśni dla dzieci w wieku przedszkolnym. Początki terapii przy pomocy książki sięgają starożytności. W późniejszych epokach wykorzystywano ją w niektórych szpitalach, zalecając pacjentom czytanie tekstów w celu przyspieszenia u nich procesu rekonwalescencji czy rozwoju duchowego. Celem artykułu jest udowodnienie, iż forma terapii oparta na wykorzystaniu baśni – jednego z prymarnych gatunków biblioterapii, może stać się także nieodłącznym elementem pracy logopedy. Stworzony program terapii logopedycznej zawiera trzy kluczowe elementy. Pierwszym jest logopeda, posiadający pewne cechy, predyspozycje oraz umiejętności, pozwalające na to, aby zajęcia odbywały się w jak najlepszej atmosferze, z wykorzystaniem właściwych tekstów terapeutycznych. Drugim są uczestnicy, w tym przypadku – trzyletnie dzieci. Trzecim – środki terapeutyczne, czyli baśnie, ale też bajki oraz wierszyki dla dzieci dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań. W programie terapeutycznym wyznaczono ogólne cele, które zrealizowano w poszczególnych scenariuszach zajęć, zaś zgromadzony materiał może służyć jako przykładowy do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi przedszkolnymi oraz być punktem wyjścia do kolejnych badań nad wykorzystaniem baśni w pracy logopedy.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4381

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: