Title:

Płaszczyzny zjawisk społecznych. Obywatelskość. Cyberprzestrzeń. Socjoekologia

Creator:

Kościołek, Andrzej ; Kotowski, Bartłomiej ; Mielicka-Pawłowska, Halina

Keywords:

aksjologia ponowoczesności ; obywatelskość ; cybertożsamość ; antropocentryzm ; antyantropocentryzm ; biocentryzm

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

W książce przedstawione zostały trzy płaszczyzny zjawisk społecznych, które są przejawem zmian zachodzących w systemach wartości zorientowanych na postawy ludzi wobec przeobrażeń społecznych i kulturowych zachodzących w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Pierwszą płaszczyznę zjawisk omawianych w książce tworzą wartości prospołeczne, które dają podstawy do powstawania w Polsce nowej formy zaangażowania w działalność samorządową określaną jako obywatelskość. Porównanie kapitału społecznego do działalności prowadzonej w ramach „trzeciego sektora” ujawnia ingerencję zmiennej wieku w deklaracje gotowości do podejmowana działań w ramach wolontariatu oraz udziału w wyborach do władz lokalnych, samorządowych, parlamentarnych oraz prezydenckich.Przedmiotem analiz zawartych w drugim rozdziale jest powstawanie struktur społecznych w cyberprzestrzeni, traktowanej jako rzeczywistość wirtualna przeciwstawiana tej, doświadczanej realnie. Nadrzędną wartością dla młodzieży jest indywidualizm rozumiany jako możliwość zamanifestowania własnej odmienności osobniczej. Dokonane analizy wykazały, że cybertożsamość jest przez młodych użytkowników sieci wyżej wartościowana niż realna tożsamość indywidualna, społeczna i kulturowa.Rozdział trzeci zawiera omówienie zagadnień związanych z rozwojem proekologicznych ruchów społecznych. Mimo, że wzrasta w Polsce świadomość zagrożeń wywołanych dewastacją zasobów naturalnych, to jednak dominuje antropocentryczny system wartości, który umacnia przekonania ludzi na temat wiodącej roli człowieka w przyrodzie. Pojawiają się jednak w przestrzeni dyskursu potocznego inne systemy aksjologiczne, które wartość nadrzędną przypisują prawom natury (antyantropocentryzm aksjologiczny) oraz prawu do życia każdej formy istnienia niezależnie od tego czy przynależy do świata flory czy fauny (biocentryzm aksjologiczny).Mimo zróżnicowań tematycznych zawartych w poszczególnych rozdziałach, łączy je ponowoczesność rozumiana jako system aksjologiczny wprowadzający „nowy ład” w życie społeczne ludzi oraz wyznaczający nowe orientacje na wartości jako cel podejmowanych działań.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

214 s.

ISBN:

978-83-7133-919-6

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4373

Language:

polski

Type:

link do księgarni Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

×

Citation

Citation style: