Title:

Miejsce, rola i struktura sektora kreatywnego we współczesnej gospodarce

Creator:

Łyżwa, Edyta

Keywords:

działalność kreatywna ; gospodarka ; innowacyjność ; klasa ; klastry ; kreatywność ; kultura ; sektor kreatywny ; sztuka ; twórczość ; rozwój

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

W monografii poruszono problematykę sektora kreatywnego jako dziedziny gospodarki kreatywnej i gospodarki opartej na twórczości. Podjęto próbę uporządkowania pojęć kreatywności, innowacji, twórczości i występujących między nimi różnic znaczeniowych. Przedstawiono zakres występowania zjawiska kreatywności w gospodarce, zweryfikowano przydatność modeli struktury gospodarki kreatywnej pod kątem ekonomicznym, a także określono, w jaki sposób wzmacnianie aktywności sektora kreatywnego może wpłynąć na rozwój gospodarki. Szczegółowo omówiono instytucje wpływające na rozwój sektora kreatywnego uwzględniając w badaniach liczne pozycje najnowszej polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Zwrócono także uwagę na zależność między wskaźnikami: talentu, technologii i tolerancji charakteryzujących dane środowisko a poziomem rozwoju gospodarczego tego środowiska.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

326 s.

ISBN:

978-83-7133-903-5

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4331

Language:

polski

Type:

link do księgarni Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

×

Citation

Citation style: