Object structure
Title:

Kult św. Mamasa i jego transmisja (od późnego antyku do ok. XIV w.)

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Pełech, Tomasz

Keywords:

Św. Mamas ; kult świętych ; męczennicy wczesnochrześcijańscy ; transmisja kultu ; Cesarstwo Bizantyńskie

Abstract:

Kult świętych odgrywał istotną rolę w pobożności chrześcijan doby średniowie¬cza. Niektórzy spośród świętych, a w szczególności Apostołowie, byli czczeni niemal w każdym zakątku Christianitas. Również kult męczenników był niezwykle istotny od samego początku istnienia religii chrześcijańskiej. W artykule autor analizuje transmi-sję kultu św. Mamasa, umęczonego według przekazów za panowania Aureliana (270– 275), z terenów Cesarstwa Bizantyńskiego na inne ziemie chrześcijańskie, w tym na obszary basenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Autor wyróżnia dwa główne aspekty tego przekazu. Po pierwsze, kult św. Mamasa został ukazany w szero¬kiej geograficznej perspektywie, ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnego Kró¬lestwa Francji, gdzie obecność czci oddawanej św. Mamasowi wydaje się wyjątkowo widoczna. Jest to o tyle istotne, jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę centrum kultu w Langres i jego wpływ na dalszą transmisję. Po drugie, autor analizuje przejawy kultu św. Mamasa na terenie Rusi Kijowskiej od czasu pojawienia się imienia tego męczen¬nika w traktatach rusko-bizantyńskich z początku X w. Co istotne dedykowany mu kościół lub klasztor uważa się za ostatni etap szlaku handlowego „od Waregów do Gre¬ków”. W artykule poruszone zostały przyczyny szerokiego rozpowszechnienia się kultu św. Mamasa, wskazując na patronat cesarski, królewski lub lokalnych elit możnowład¬czych jako główny czynnik stymulujący transmisję. W artykule wskazano również na w istocie niewielki wpływ tego kultu na proces chrystianizacji Rusi Kijowskiej, regionu związanego z „Byzantine Commonwealth”.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 19-56

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4250

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 21, z. 3

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: