Object structure
Title:

Wybory do rad narodowych w 1954 r. w województwie zielonogórskim

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Halczak, Bohdan

Keywords:

komunizm w Polsce ; Polska ; rady narodowe ; wybory ; region Zielona Góra

Abstract:

W okresie dyktatury komunistycznej w Polsce, rady narodowe pełniły funkcję lokalnych władz. Rady funkcjonowały na poziomie wojewódzkim, powiatowym, miejskim i gminnym. Oficjalnie, wybory do rad odbywały się w trybie powszechnym. W rzeczywistości, skład rad ustalany by przez instancje partii komunistycznej (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Podczas wyborów była tylko jedna lista wyborcza. Udział obywateli w wyborach był interpretowany jako wyraz poparcia dla władz komunistycznych. Artykuł przedstawia pierwsze wybory do rad narodowych, które miały miejsce w 1954 r. na przykładzie województwa zielonogórskiego. Jako materiał źródłowy wykorzystano dokumentację Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze oraz artykuły z lokalnego dziennika – „Gazety Zielonogórskiej”. Przed wyborami władze komunistyczne przeprowadziły ogromną kampanię propagandową. Ludzie byli nakłaniani do udziału w wyborach. Przekonywano ich, że w ten sposób decydują o losach województwa. W rzeczywistości, skład rad narodowych był ustalony już w październiku 1954 r., mimo iż wybory odbyły się dopiero w grudniu. Według danych oficjalnych, 96% uprawnionych wzięło udział w wyborach.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 111-130

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4177

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 21, z.1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: