Object structure
Title:

Rola literatury w procesie kształtowania się kompetencji kulturowej, językowej i komunikacyjnej

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Bełtkiewicz, Dorota

Keywords:

literatura ; kultura ; język ; komunikacja ; kompetencja kulturowa ; kompetencja językowa ; kompetencja komunikacyjna ; wzorce kulturowe ; wzorce społeczne ; czytelnictwo

Abstract:

Kompetencje: kulturowa, komunikacyjna i językowa są kluczowe dla funkcjonowania człowieka, ich rozwój powinien być wspierany i stymulowany już na wczesnych etapach rozwoju dziecka. Jedną z form oddziaływania na dziecko w procesie edukacyjnym i wychowawczym jest kontakt z literaturą rozumiany jako odbiór, interpretacja, komunikacja. Utwory literackie wpływają korzystnie na kształtowanie się kluczowych kompetencji - mogą służyć stymulacji (świadome uczenie się), profilaktyce (zapobieganie zaburzeniom lub trudnościom) oraz terapii (korygowanie zaburzeń, psychoterapia, rewalidacja). Zarówno utwory klasyczne (legendy, baśnie, poezja), jak i najnowsze (bajki terapeutyczne, w tym specjalistyczne, na przykład: logopedyczne) w sposób korzystny i wielotorowy oddziałują na rozwój dziecka, warunkiem skuteczności jest właściwy dobór tekstu literackiego do indywidualnej sytuacji i możliwości jednostki. Literatura jest także doskonałym nośnikiem wzorców kulturowych, językowych, komunikacyjnych w środowiskach wielokulturowych, jak również stanowi grunt do budowania dialogu społecznego pośród dzieci i młodzieży.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4158

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: