Object structure

Title:

Zasoby indywidualne wolontariuszy pracujących w klinikach medycznych

Creator:

Stradomska, Marlena

Keywords:

wolontariusz ; stres zawodowy ; inteligencja emocjonalna ; samoocena ; placówki psychiatryczne

Abstract:

Niniejsza praca stanowi podsumowanie badań, które zostały przeprowadzone w grupie wolontariuszy klinik medycznych. Wymieniona grupa pojawia się w niewielu pracach badawczych, co może być związane z wieloma kwestiami np. praca tymczasowa, niepłatna, związana z zainteresowaniami wolontariusza. Wyniki badania prowadzą do wniosku, że wolontariusze stanowią grupę o bardzo wysokim poziomie poczucia stresu w miejscu pracy. Dodatkowo mają kontakt z wieloma stresorami, które mogą niekorzystnie wpływać na ich wielowymiarowe funkcjonowanie (aspekt rodzinny, społeczny, zawodowy). Poziom stresu, który mogą odczuwać osoby wykonujące dane aktywności zawodowe wynikać może z samooceny, jak również inteligencji emocjonalnej. Staż pracy oraz motywacja do podjęcia danej aktywności może być związana ze stresem zawodowym. W badanej grupie osoby, które najdłużej pracowały jako wolontariusz cechowały się istotnie wyższym poziomem stresu w porównaniu do osób o najkrótszym stażem pracy. Osoby badane, które zadeklarowały, że chciałyby, aby ta praca, którą wykonują obecnie była ich docelową w przyszłości charakteryzują się wyższym poziomem stresu zawodowego. Inaczej ta sytuacja wygląda u osób, które deklarują, że wolontariat w placówkach psychiatrycznych jest związana z ciekawością, zdobyciem praktyki klinicznej czy możliwością rozwoju zawodowego.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4156

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

tom 35, nr 1

×

Citation

Citation style: