Object structure
Title:

Wartość pokój na świecie w systemie wartości młodzieży

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Wojciechowska, Mariola ; Adamczyk, Dariusz

Keywords:

wartości ; system wartości ; pokój na świecie ; młodzież

Abstract:

Zagadnienie pokoju warto rozpatrywać w kontekście tworzenia porządku światowego. Jest ono rezultatem poszanowania porządku naturalnego. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na właściwe stosunki między obywatelami a władzą oraz na stosunki między państwami. Pokój pozostaje w ścisłej korelacji z poszanowaniem godności człowieka jako osoby ludzkiej, równości wszystkich ludzi oraz państw. W tej perspektywie ochrona praw człowieka oraz dbałość o umożliwienie swobodnego wypełniania obowiązków obywateli jest głównym celem władz państwowych. W celu utrzymania pokoju codzienność współczesnego człowieka winna być kształtowana na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, których najpełniejszy wymiar ukazuje doktryna chrześcijańska. W prezentowanych badaniach określono system wartości młodzieży szkół średnich z regionu świętokrzyskiego z wykorzystaniem Skali Wartości (RVS) Miltona Rokeacha. Szczególną uwagę zwrócono na wartość pokój na świecie wpisaną w grupę wartości ostatecznych oraz dla uzupełnienia, na wartość odpowiedzialny reprezentującą grupę wartości instrumentalne. Dane wskazują, że pokój na świecie zajmuje dość wysokie dziewiąte miejsce w hierarchii wartości młodzieży, z kolei wartość odpowiedzialny ulokowana jest na wysokiej czwartej pozycji skali. Biorąc pod uwagę uzyskane rezultaty można stwierdzić, że analizowane wartości mieszczą się w grupie wartości centralnych, tj. trwałych i niepoddających się zmianom. Należy zatem założyć, że wyrazem uznawania dla wskazanych wartości będzie dbałość młodzieży o szeroko pojęte budowanie pokoju. Badana młodzież jest grupą jednorodną, nie stwierdza się zróżnicowania ze względu na charakterystyki społeczne.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4151

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: