Object structure
Title:

Przywracanie i utrwalanie pamięci w społeczeństwie polskim o żołnierzach formacji granicznych II Rzeczypospolitej poległych w walkach obronnych z niemieckimi i sowieckimi wojskami we wrześniu 1939 r.

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Łach, Halina

Keywords:

żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza ; żołnierze Straży Granicznej ; II Rzeczypospolita Polska ; kampania polska 1939 ; utrwalanie pamięci społecznej o żołnierzach formacji granicznych

Abstract:

Artykuł prezentuje refleksję nad potrzebą utrwalania pamięci społecznej o żołnierzach formacji granicznych II Rzeczypospolitej, którzy podczas kampanii polskiej w 1939 r. toczyli bohaterską walkę z wojskami niemieckimi i sowieckimi. Żołnierze oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) i Straży Granicznej (SG), wchodząc do związków taktycznych, walczyli w obronie Wielunia, Helu, Węgierskiej Górki, Szacka i Wytyczna. Po wojnie historia wydarzeń z września i pamięć o żołnierzach KOP i Straży Granicznej była ukrywana. Obiektywne, ważne fakty dotyczące zmagań i bojów żołnierzy, zostały wyparte ze zbiorowej świadomości Polaków. Były też celowo pomijane. Dopiero po 1989 r. w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej pojawiło się w społeczeństwie zainteresowanie pamięcią o żołnierzach KOP i SG, którzy w wojnie obronnej zginęli bądź przeżyli gehennę obozów jenieckich. Głównym celem poszukiwań badawczych było ukazanie miejsc walk obronnych żołnierzy formacji granicznych we wrześniu 1939 r. oraz przedstawienie w czasach obecnych działań jednostek samorządu, organizacji społecznych i organów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej w przywracaniu i utrwalaniu pamięci w społeczeństwie polskim. Rozważania naukowe w artykule koncentrują się wokół postawionej tezy, która brzmi: utrwalanie i upamiętnianie w społeczeństwie polskim miejsc walk żołnierzy formacji granicznych we wrześniu 1939 r. stanowią trwałe wartości dla dziedzictwa narodu i państwa polskiego, które należy popularyzować w procesie wychowania i kształcenia w szczególności młodego pokolenia.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 151-175

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4146

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 20, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: