Object structure

Title:

USA wobec konfliktu rosyjsko-japońskiego w świetle doniesień rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie Artura Сassiniego

Creator:

Budziński, Janusz

Keywords:

Daleki Wschód ; wojna rosyjsko-japońska ; USA ; opinia publiczna ; Artur Cassini

Abstract:

Artykuł ukazuje postrzegania Rosji i Japonii w trakcie sporu o strefy wpływów na Dalekim Wschodzie oraz konfliktu rosyjsko-japońskiego przez władze i społeczeństwo amerykańskie w okresie styczeń – wrzesień 1904 r. Stanowisko rządu amerykańskiego i opinii publicznej zaprezentowano w oparciu o wybrane doniesienia rosyjskiego ambasadora w USA Artura Сassiniego. Na ich podstawie można stwierdzić, że przed wybuchem konfliktu, jak i w jego początkowej fazie, sympatia Amerykanów znajdowała się po stronie Japonii. Miało to być efektem pragmatycznego podejścia rządu amerykańskiego, a także działalności dyplomatów japońskich, dzięki czemu w amerykańskiej prasie pojawiały się informacje przychylne Japończykom, a niekorzystne dla Rosji. Kiedy jednak w trakcie konfliktu przewagę zdobyła Japonia, nastroje uległy powoli zmianie. Podstawą tego było dostrzeżenie przez amerykańską opinię publiczną zagrożenia dla handlu i przemysłu amerykańskiego, jakie niosło za sobą wzmocnienie Japonii na Dalekim Wschodzie. Zauważyć można także, że zbytnie osłabienie Rosji i wzmocnienie jej kosztem Japonii nie korespondowało z ideą globalnej równowagi sił i koncepcją przynależnych stref wpływów, których zwolennikiem był prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosevelt.

Physical description:

s.53-65

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2019

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4141

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 20, z. 2

×

Citation

Citation style: