Object structure
Title:

Kościół katolicki a powstanie styczniowe na przykładzie regionu piotrkowskiego

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Sęderecka, Anna

Keywords:

duchowieństwo ; zakonnicy ; Piotrków ; kasata ; represje ; Pius IX

Abstract:

Kościół katolicki w XIX wieku w Polsce stanowił formę polskości. Gdy wybuchło powstanie styczniowe działanie duchowieństwa katolickiego polegało na opiece duszpasterskiej oddziałów powstańczych, administracji powstańczej, udziale z bronią w ręku i ogłaszaniu z ambon zarządzeń władz powstańczych oraz informowanie o działalności powstańczej. Również piotrkowskie duchowieństwo przyłączyło się do działalności popierającej powstanie. W Piotrkowie jak w wielu innych miastach księża wygłaszali kazania niepodległościowe. Główny udział należy przypisać piotrkowskim zakonnicom i zakonnikom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zbiórkę podatku narodowego na rzecz powstania. Zakonów nie ominęły popowstańcze represje – uległy one kasacie.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 149-160

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4116

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 20, z. 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: