Object structure
Title:

Obszary działalności edukacyjnej i opiekuńczej wobec dzieci i młodzieży Kościoła Katolickiego w Królestwie Polskim i na Kresach zaboru rosyjskiego na początku XX w

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Bołdyrew, Aneta ; Krakowiak, Małgorzata

Keywords:

działalność opiekuńczo-wychowawcza ; początek XX wieku ; Kościół katolicki ; Królestwo Polskie

Abstract:

Artykuł skupia się na roli jaką odegrał Kościół Katolicki w organizacji działalności edukacyjnej i opiekuńczej dla młodego pokolenia w warunkach leseferyzmu władz zaborczych. Działania kleru w obszarze edukacji, opieki i wychowania wdrażały założenia społecznej nauki Kościoła, której podstawy zostały sformułowane w encyklikach Leona XIII. W Królestwie Polskim nie wywołały one pogłębionej debaty teologicznej czy aksjologicznej ale dla części duchowieństwa stały się wyznacznikiem dla kierunku działań praktycznych. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w Królestwie Polskim oraz na Kresach zaboru rosyjskiego wobec dzieci i młodzieży obejmowała między innymi: ochronki, sierocińce, sale zajęciowe, warsztaty rzemieślnicze, jak również placówki edukacyjne i resocjalizacyjne. Działalność ta była szczególnie aktywna wśród tajnych zgromadzeń bezhabitowych, zakładane przez kapucyna o. Honorata Koźmińskiego. Duchowieństwo diecezjalne odegrało istotną rolę w rozwoju polskiego szkolnictwa, dzięki pracy Polskiej Macierzy Szkolnej i innych inicjatyw edukacyjnych.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 23-55

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4111

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 20, z. 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: