Object structure
Title:

Poezja religijna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w świetle dwudziestowiecznego egzystencjalizmu

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Smusz, Aleksandra

Keywords:

Mikołaj Sęp Szarzyński ; poezja staropolska ; egzystencjalizm ; metodologia badań literackich ; komparatystyka

Abstract:

Współcześnie obserwujemy wyczerpanie większości kierunków interpretacyjnych, zarysowanych wokół odczytań poezji religijnej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, jednego z najważniejszych twórców polskiej literatury. Owa sytuacja implikuje konieczność stawiania jej nowych pytań, podejmowania prób sytuowania jej w nieoswojonych dotąd kontekstach. Wydaje się, że interesujący punkt odniesienia stanowi tutaj współczesna filozofia. Na podobieństwo rozterek „ja” lirycznego Sępa wobec dylematów przeżywanych przez człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach uwagę zwracają Janusz Stanisław Gruchała i Janusz Stanisław Pasierb. Artykuł wykorzystuje zasygnalizowany przez nich kierunek dociekań, czyniąc kluczem do odczytania poezji Szarzyńskiego wątki dwudziestowiecznego egzystencjalizmu.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4099

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: