Object structure
Title:

Z piyknyj miski siy nie najys – czyli rola miłości w góralskim małżeństwie

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Sikora, Ewa

Keywords:

sacrum i profanum codzienności ; miłość ; językowy obraz świata ; etnolingwistyka ; gwara podhalańska

Abstract:

Sakrament małżeństwa w samej swej nazwie ma proweniencję religijną, jakkolwiek łączy w sobie także sferę profanum – wszystko co ludzkie, codzienne, prozaiczne. W niniejszym artykule podjęto próbę rekonstrukcji składników językowego obrazu góralskiego małżeństwa i roli miłości w podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny. Korzystając z założeń metodologicznych JOS, analizie poddano teksty napisane w gwarze podhalańskiej. Na tej podstawie scharakteryzowano małżeństwo jako wynik konwencji społecznej, na mocy której w pary łączyli się ludzie o podobnym statusie majątkowym. Subtelne i czułe relacje towarzyszące zakochaniu oraz małżeńskie sacrum były zdeterminowane przez trudną sytuację życiową. Ślub nie był więc związkiem serc, tylko pragmatyczną decyzją, której celem było zapewnienie godnego bytu nowo powstałej rodzinie.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4089

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: