Title:

Papiery Emila Zegadłowicza. Druki ulotne: odezwy, ulotki

Keywords:

Zegadłowicz, Emil (1888-1941) -- zbiory ; druki ulotne

Description:

Zawartość jednostki: odezwa: Narodzie polski! Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską k. 1; ulotka: Jak ma głosować rzemieślnik Polski? T. J. Polskie Zjednoczenie Mieszczańskie Narodowo-Postępowe k. 2-5; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 82, 15 X 1919 k. 6-7; Z pogrzebu pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie 18 V 1935 druk. fot. k. 8; odezwa: Ojczyzna w niebezpieczeństwie Polacy! Warszawa 5 sierpnia 1920 k. 9, na odwrocie karty: Reforma rolna. Jaką jest uchwalona reforma rolna i co daje ludowi?; odezwa: Kultura Polska na Litwie i Rusi k. 10; Sejm Śląski rozwiązany. Korfanty aresztowany! Dodatek nadzwyczajny Nowego Kurjera, Poznań 27 września 1930 k. 11; odezwa dotycząca budowy kościoła w Kroszynie k. 12; Program Stronnictwa Prawicy Narodowej k. 13; rysunek wykonany kredkami, przedstawiający legionistę k. 14; odezwa: Do wszystkich PP. Urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Prezydent Ministrów (--) Wincenty Witos Warszawa 26 lipca 1920 r. k. 15; rysunek kredkami przedstawiający żołnierzy k. 16.

Physical description:

16 k. ; 78x64 cm i mniej

Additional notes:

uszkodzone k. 8, 16

Date created:

I pol. XX w.

Language:

pol

Type:

druki ulotne

Access rights:

otwarty dostęp

Format:

application/pdf

Location of original object:

BU Kielce

Source of Funding:

MNiSW-516/P-DUN/2016

×

Citation

Citation style: