Title:

Papiery Emila Zegadłowicza dotyczące spraw majątkowych i posiadłości w Gorzeniu Górnym

Keywords:

Zegadłowicz, Emil (1888-1941) ; Gorzeń ; rękopisy polskie - 20 w.

Description:

Dekret dziedzictwa (2) 1905 k. 1-4. Uchwała C. K. Sądu Obwodowego w Wadowicach upoważniająca Michała Malinę do zawarcia w imieniu małoletniego Emila Zegadłowicza umowy o eksploatację kamieniołomu na parceli wchodzącej w skład dóbr Gorzeń Górny k. 5-6. Dekret przyznania spadku Emilowi Zegadłowiczowi 1908 k. 7-8. Pismo C. K. Sadu Obwodowego w Wadowicach 1910 k. 9. Mapa wykonana ręcznie powiatu Wadowice w skali 1: 150 000 z zaznaczonymi m.in. dworami k. 10. Kopia z mapy katastralnej gminy Jaroszowice powiat Wadowice 1926 k. 11. Plan majątku, k. 12. Wezwanie płatnicze do uiszczenia należności państwowej od spadku po Adolfie Kaiszarze 1907 k. 13-14. Rękopis sporządzony ręką Emila Zegadłowicza umowy zawartej między Emilem Zegadłowiczem właścicielem gruntu w Gorzeniu górnym, a Antonim Danikiem kupna-sprzedaży części gruntu i parceli 1919 k. 15. Pisma Emila Zegadłowicza: do notariusza w Wadowicach 1935 k. 16; do Państwowego Banku Rolnego w Warszawie1935 k. 17-18 ( maszynopis i rękopis pisma); do Komendy Policji Państwowej w Wadowicach 1935 k. 20. Pisma, upomnienia w sprawie podatków, czynszów, nakazy płatnicze (24) 1928 k. 21-44.

Physical description:

44 k. , w tym 4 niezapis. ; 34x42 cm i mniej

Date created:

1905-1942

Type:

rękopis ; maszynopis ; druk

Format:

application/pdf

Language:

pol ; niemiecki

Access rights:

Domena publiczna

Location of original object:

BU Kielce

Source of Funding:

MNiSW-516/P-DUN/2016