Title:

Papiery osobiste Emila Zegadłowicza. Odznaczenia, dyplomy

Keywords:

Zegadłowicz, Emil (1888-1941) -- materiały

Description:

Zawartość jednostki: Pismo Prezydium Rady Ministrów k. 1–2. Pismo (list kanclerski) o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej odznaki: Kawalera Krzyża Oficerskiego orderu ,,Odrodzenia Polski” 1930 k. 3-5, na k. 5 koperta. Ustawa z dnia 4 lutego 1921 roku o ustanowieniu orderu „Odrodzenia Polski” k. 6. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie ustanowienia statutu orderu „Odrodzenia Polski”. Statut orderu „Odrodzenia Polski” k. 7-8. Wycinki prasowe o odznaczonych k. 9-10. Pismo z Polskiej Akademii Literatury w Warszawie zawiadamiające, że P. Minister Wyznań Religijnych I Oświecenia Publicznego odznacza Emila Zegadłowicza na wniosek Polskiej Akademii Literatury „Złotym Wawrzynem Akademickim”1935. k. 11. Dyplom – życzenia: Emilowi Zegadłowiczowi w 25lecie pracy twórczej od Związku Zawodowego Literatów Polskich w Krakowie 1933 k. 12-15, przy czym k. 12 i 15 to obwoluta twarda, płócienna dyplomu. Pismo Akademickiego Koła Wadowiczan w Krakowie o wyborze Zegadłowicza na członka honorowego tego Koła 1932 k. 16. Dyplom nadania Zegadłowiczowi godności członka honorowego Akademickiego Koła Wadowiczan w Krakowie 1932 k. 17. Dyplom mianowania Emila Zegadłowicza przez Koło Polonistów przy Uniwersytecie w Poznaniu honorowym członkiem Koła 1929 k. 18. Plakat : Wystawa z okazji 25-lecia pracy literackiej Emila Zegadłowicza k. 19.Ozdobny akt-dyplom nadania Emilowi Zegadłowiczowi honorowego obywatelstwa miasta Wadowice w 25-lecie pracy twórczej na polu literatury, sztuki i pracy społecznej dla dobra Ojczyzny 1933 k. 20. Dyplom „Piewcy Podhala” od Akademickiego Oddziału Związku Strzeleckiego w Krakowie. Pododdział w Andrychowie 1933 k. 21.

Physical description:

21 k., w tym 1 niezapis. : 57x40 cm i mniej

Additional notes:

Na k. 20 pieczęć lakowa miasta Wadowice

Date created:

1929-1935

Type:

dokument

Format:

application/pdf

Language:

pol

Access rights:

Domena publiczna

Location of original object:

BU Kielce

Source of Funding:

MNiSW-516/P-DUN/2016