Title:

Materiały biograficzne Emila Zegadłowicza : papiery i dokumenty osobiste

Keywords:

Zegadłowicz, Emil (1888-1941) -- materiały

Description:

Zawartość jednostki: [Odpis metryki urodzenia i chrztu] „Geburts und Tauffchein”1906 k. 1. Pisma (3) związane z adopcją Emila Erwina Kaiszara przez Tytusa Zegadłowicza k. 2-6. „Certyfikat przynależności Heimatschein” 1899 k. 7. Karta na broń 1907 k. 8. Pismo Rady Szkolnej Okręgowej w Wadowicach 1912 k. 9. Poświadczenie o miejscu zamieszkania 1914 k. 10. Papiery związane ze służbą wojskową (11) 1914-1918 k. 11-23. Przepustka nocna do przebywania na ulicach Warszawy bez ograniczenia godzin 1920 k. 24.Testimonium Copulationis. [Świadectwo ślubu] k. 25. Zaświadczenie o odroczeniu służby wojskowej 1921 k. 26. Wykaz osobisty 1925 k. 27. Karta na broń 1930 k. 28. Zaświadczenie wojskowe [książeczka wojskowa] 1930 k. 29-38. Książeczki wkładowe (2) k. 39-54. Zaświadczenie, że E. Zegadłowicz ma na utrzymaniu rodzinę 1932 k. 55. Karta zameldowania dla przybywających na pobyt czasowy, 1933 k. 56. Przepustka graniczna upoważniająca do wielokrotnego przekroczenia granicy na niemiecką część Górnego Śląska 1933 k. 57-58. Zaświadczenie dla członków P.W. i W.F. do uzyskania 50 % zniżki kolejowej 1934 k. 59. Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych R.P. wszelkich pojazdów mechanicznych k. 60-61. Zaświadczenia (4)1939-1940 k. 62-65. Papiery związane ze śmiercią Zegadłowicza (3) k. 66-69. Papiery związane z ubezpieczeniem społecznym (14) k. 70-91

Physical description:

91 k. , w tym 2 k. niezapis; 53 dokumenty, pisma ; 34x21 cm i mniej

Date created:

1906-1942

Type:

rękopis ; maszynopis ; druk

Format:

application/pdf

Language:

polski ; niemiecki

Access rights:

Domena publiczna

Location of original object:

BU Kielce

Source of Funding:

MNiSW-516/P-DUN/2016

×

Citation

Citation style: