Filters

Search for: [Description = Na k. 1 informacje dotyczące strony tytułowej, redakcyjnej oraz spis treści – rękopis przepisany ręką inną ręką, nie Zegadłowicza \; na k. 2\-10 maszynopis następujących wierszy\: Śmierć uwięziona k. 2\; Śmierć wyzwolona k. 3\; Śmierć triumfująca k. 4\; Otwarte błękitne wrota k. 5\; Porozumienie k. 6\; Głos Radjofoniczny k. 7\; Fale k. 8\; Hejnał k. 9\; Serce wzbiera nadzieja k. 10. Ponadto na k. 11 rękopis notatki wydawniczej pt. \!\! Poezje radiowe\!\!]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information