Kolekcja

Opracowanie i udostępnienie online unikatowych dokumentów świętokrzyskiej "Solidarności"

Zadanie Opracowanie i udostępnienie online unikatowych dokumentów świętokrzyskiej "Solidarności" dofinansowano ze środków budżetu państwa. Program Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy SONB/SP/512064/2021.

Głównym celem zadania jest upowszechnianie cennych źródeł do badań naukowych (dotąd nieznanych i niepublikowanych) poprzez kompleksowe opracowanie i elektroniczne udostępnienie dla badaczy unikatowej kolekcji liczącej 2202 oryginalnych dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” oraz życia społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 80. i początkach 90. XX w.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji